Guldsmede

Orden: Odonata

Underorden: Anisoptera


.

Libellulidae - Sympetrum

Hedelibeller

Side 1   Side 2

Libellulidae - Leucorrhinia

Kærguldsmede

Side 1

Libellulidae - Orthetrum

Blåpile

Side 1

Libellulidae - Libellula

Libeller

Side 1

Aehsnidae - Aeshna +anden

Mosaikguldsmede

Side 1   Side 2

Aeshnidae - Anax

Mosaikguldsmede

Side 1

Corduliidae - Somatochlora

Smaragdlibeller

Side 1

Nærkontakt

Side 1

Larvehud

Side 1

   

Tilbage til: Forsiden

.


  Hanne Skriver Olesen, 2023